ขั้นตอนการสมัครแฟรนไชส์

รูปแบบร้าน

พื้นที 15 ตร.ม.
งบลงทุน 1.5 ล้านบาท
Icecream
Milk
Yogurt
พื้นที 20 ตร.ม.
งบลงทุน 2.0 ล้านบาท
Icecream
Milk
Yogurt
Milk Shake & Drink
Dessert Alacarte
พื้นที 30 ตร.ม.
งบลงทุน 2.5 ล้านบาท
Icecream
Milk
Yogurt
Milk Shake & Drink
Dessert Alacarte
Food

มุ่งสู่ความสำเร็จไป…พร้อมกับเรา

สมัครแฟรนไชส์ คลิกที่นี่

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 083 493 3311