Better Live Philosophy 

นมสด Hokkaido แบรนด์ที่ผลิตขึ้นเพื่อหวังให้คนไทยได้ดื่มนมคุณภาพดีเทียบ เท่านมจากเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นเมื่อครั้งผู้บริหารได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มโคนม ในประเทศญี่ปุ่นและได้ลองชิมนมคุณภาพดีจากเกาะฮอกไกโดจึงได้มองว่า ประเทศไทยก็มีศักยภาพสามารถผลิตนมที่มีคุณภาพดีขึ้นเองได้โดยมองหาวัตถุดิบ จากนมในประเทศไทยและได้ดึงความรู้กระบวนกรรมวิธีการผลิต รวมถึงนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มคุณภาพของนมให้ตรงกับความ ต้องการของคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ให้นมภายใต้แบรนด์ของฮอกไกโดนั้นเป็นนม ซุปเปอร์พรีเมียมเข้มข้นทุกหยด สด..สดจากฟาร์ม

ฮอกไกโดให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพคงความอร่อยสูตรเดียวกับทีเกาะฮอกไกโดโดยสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายภายในร้านทุกตัวได้ผ่านการวิจัยจากห้องทดลองของฮอกไกโดนอกจากนั้นเรายังมองหาวัตถุดิบจากญี่ปุ่นอย่างเช่น ในเดือนกุมภาพันธ์2555 มีการนำเข้าดอกลาเวนเดอร์จากเมืองฟูราโนะซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะฮอกไกโดหรือวัตถุดิบจากดอกซากุระมาพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อจำหน่ายในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนช่วงเทศกาลดอกไม้ผลิเป็นแคมเปญประจำเทศกาล

北海道ミルク

“เข้มข้นทุกหยด สด..สดจากฟาร์ม”