ขั้นตอนการสมัครแฟรนไชส์

ค่าธรรมเนียมและค่าสิทธิ

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee) 500,000 บาท
ค่าสิทธิ (Royalty Fee) 6% ของยอดขายต่อเดือน
ค่าทางการตลาด (Marketing Fee) 2% ของยอดขายต่อเดือน

รูปแบบร้าน

พื้นที 15 ตร.ม.
Icecream
Milk
Yogurt
พื้นที 20 ตร.ม.
Icecream
Milk
Yogurt
Milk Shake & Drink
Dessert Alacarte
พื้นที 30 ตร.ม.
Icecream
Milk
Yogurt
Milk Shake & Drink
Dessert Alacarte
Food

มุ่งสู่ความสำเร็จไป…พร้อมกับเรา

สมัครแฟรนไชส์ คลิกที่นี่

หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 083 493 3311