Hokkaido Review

วันแห่งลูกพีชยะมะนะชิ やまなし桃の日

วันที่ 19 กรกฎาคม วันแห่งลูกพีชยะมะนะชิ   🍑 (やまなし桃の日, Yamanashi Momo no Hi) 🍑  ก่อตั้งโดยสมาคมสวนผลไม้ในจังหวัดยะมะนะชิ ที่มาของการกำหนดให้เป็นวันนี้ ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ 200 ของปี ครบรอบของการขนส่งลูกพีชประจำปีพอดี และเพราะตัวอักษร 百 ซึ่งอ่านได้สองแบบได้แก่คำว่า ひゃく, Hyaku และもも, Momo ทั้งสองมีความหมายเท่ากับการนับจำนวนเท่ากับหนึ่งร้อย และ 桃, Momo ยังหมายถึงลูกพีชได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการครบรอบที่มีความทวีคูณของหนึ่งร้อยในหนึ่งปี Credit : [...]

July 19th, 2017|Categories: Blog|