Project Description

Hokkaido Natural Milk

นมสด 100%รสชาติเข้มข้น อร่อยแบบนมธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตนมที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของฮอกไกโดมิลค์ เพื่อให้ได้นมสดคุณภาพดีสูง ตรงตามมาตรฐานของนมฮอกไกโดมิลค์ คงคุณค่าของสารอาหารไว้สูงครบถ้วนตามธรรมชาติ

60 .-