Project Description

Hokkaido Kyoho Grape Milk

เราใช้นมฮอกไกโดรสธรรมชาติ มาผลิตกับน้ำองุ่นเคียวโฮ จากประเทศญี่ปุ่นจึงได้นมรสองุ่นเคียวโฮที่หอมอร่อย เข้มข้น ใน Style Hokkaido
หมายเหตุ : มีจำหน่ายเฉพาะฤดูกาล

65 .-