Hokkaido Natural Milk

เติมความอร่อยและคุณค่าจากธรรมชาติให้ร่างกายด้วย “Hokkaido Natural Milk” นมสดแท้ 100% 
.
ฮอกไกโดมิลค์ นมคุณภาพสูง เต็มเปี่ยมไปด้วยประโยชน์ ใหม่สดจากฟาร์ม รสชาติอร่อยแบบนมธรรมชาติ

ผ่านกระบวนการ Optimized nutrition process (ONP) ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของฮอกไกโดมิลค์

เพื่อคงคุณค่าสารอาหาร ให้คงอยู่ครบถ้วนตามธรรมชาติ

Share : logo logo logo