Drink

ドリンク

Pasteurized milk Hokkaido Morimoto Brand

น้ำนมโคพาสเจอร์ไรส์ ตราฮอกไกโด โมริโมโตะ

天然のミルク

นมรสธรรมชาติ นมสด 100% รสชาติเข้มข้น อร่อยแบบนมธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตนม “ONP” ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของฮอกไกโดมิลค์ เพื่อให้ได้นมสดคุณภาพดีสูง ตรงตามมาตรฐานของนมฮอกไกโดมิลค์ คงคุณค่าของสารอาหารไว้สูงครบถ้วนตามธรรมชาติ

ข้อมูลผู้แพ้อาหาร

มีส่วนผสมของนม,อาจมีถั่วเหลืองและถั่วเปลือกแข็ง

คำแนะนำในการบริโภค

1. ควรบริโภคก่อนวันเดือนปีหมดอายุที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์
2. เปิดแล้วควรบริโภคให้หมดทันทีเมื่อเปิดฝา
3. เก็บในอุณหภูมิ 2-4 องศาเซลเซียส
4. หากบรรจุภัณฑ์ชำรุดไม่ควรบริโภค